Incobex film promocyjny

Projekt zakładał stworzenie filmu reklamowego, pokazującego pracę oraz możliwości produkcyjne zakładu. Film jest publikowany na stronie internetowej zleceniodawcy oraz prezentowany na targach branżowych.

Klient:
INCOBEX Sp. z o.o.

© 2013 No Limit Studio. Wszystkie prawa zastrzeżone.