Incobex Elplast

2doors 1 2doors 1 2doors 1 2doors 1 2doors 1

Dla firmy Incobex-Elplast stworzona została kompletna identyfikacja wizualna. Pracę utrudniał fakt, iż była to nowa firma i jej produkty były w fazie projektowej. Klientowi zależało na pokazaniu możliwości personalizacji oraz typoszeregów szaf i rozdzielni elektrycznych.

W momencie rozpoczęcia projektu Incobex Elplast posiadł pełne zaplecze produkcyjne, bez jakiejkolwiek promocji. Poprzez katalog, ulotki, stronę internetową oraz pokazanie się na targach międzynarodowych Energytab, firma zapewniła sobie dobry start oraz rzeszę nowych klientów.

Klient:
INCOBEX-ELPLAST Sp. z o.o.

© 2013 No Limit Studio. Wszystkie prawa zastrzeżone.